تبلیغات
آموزش نرم افزار های تخصصی - استخراج مشخصات سخت افزاری سیستم کاربر توسط اکسس


مشخصات نرم افزاری سیستم در اکسسدر این آموزش با استفاده از چند ماژول کاربردی خواهیم آموخت که چگونه می توانیم  هم نام کامپیوتری که کاربر در حال حاضر با استفاده از آن برنامه اکسس را اجرا می کند و هم مشخصات سخت افزاری  سیستم او را استخراج و نمایش دهیم از این ترفند خواهیم توانست در ایجاد سریال نامبر  و رمز گذاری برای نرم افزار های خود بهره ببریم .

برای آشنایی با این روش در ادامه همراه من باشید .

1 . در گام اول نیاز به یک فرم به همراه تعدادی تکس باکس برای نمایش اطلاعات استخراج شده داریم. برای این کار می توانید از فرم زیر الگو بگیرید .

مششخصات سیستم در اکسس


نکاتی که در این فرم باید مد نظر قرار دهید :
-  ترتیب تکس باکسها و نام آنها باید به همین ترتیبی باشد که در تصویر مشاهده می کنید .
- در این فرم نام تکس باکس ها و برچسب عناوین آنها می تواند هر چیزی باشد بنابراین انتخاب نام آنها برعهده خودتان است .
- دکمه با عنوان "اطلاعات سیستم شما " را با نام cmdGetInfo ذخیره نمایید .
- دکمه با عنوان " بستن فرم " را با نام CmdClose ذخیره نمایید .

2. با استفاده از کلیدهای ALT +F11 به محیط کد نویسی رفته و یک ماژول جدید ایجاد نمایید .

اطلاعات سیستم در اکسس

3. در ماژولی که در مرحله قبل ایجاد کردیم کدهای زیر ا وارد نموده و با ذخیره آنها از این محیط خارج شوید .

Option Compare Database

Option Explicit

Const Arr = 10

Public Function GetPCInfo()
DoCmd.Hourglass True

  Dim SWbemSet(Arr) As SWbemObjectSet
  Dim SWbemObj As SWbemObject
  Dim varObjectToId(Arr) As String
  Dim varSerial(Arr) As String
  Dim i, j As Integer
  Dim fld As String
 
  On Error Resume Next
  varObjectToId(1) = "Win32_Processor,Name"
  varObjectToId(2) = "Win32_Processor,Manufacturer"
  varObjectToId(3) = "Win32_Processor,ProcessorId"
  varObjectToId(4) = "Win32_BaseBoard,SerialNumber"
  varObjectToId(5) = "Win32_BaseBoard,manufacturer"
  varObjectToId(6) = "Win32_Baseboard,product"
  varObjectToId(7) = "Win32_BIOS,Manufacturer"
  varObjectToId(8) = "Win32_OperatingSystem,SerialNumber"
  varObjectToId(9) = "Win32_OperatingSystem,Caption"
  varObjectToId(10) = "Win32_DiskDrive,Model"
  For i = 1 To Arr
    Set SWbemSet(i) = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf(Split(varObjectToId(i), ",")(0))
    varSerial(i) = ""
    For Each SWbemObj In SWbemSet(i)
      varSerial(i) = SWbemObj.Properties_(Split(varObjectToId(i), ",")(1)) 'Property value
      varSerial(i) = Trim(varSerial(i))
      If Len(varSerial(i)) < 1 Then varSerial(i) = "Unknown value"
    Next
        fld = "Txt" & i
        Forms("FrmSystemInformationReader")(fld) = varSerial(i)
  Next
  DoCmd.Hourglass False
End FunctionInfo()
'You need to have Microsoft WMI Scripting v2.1 library Registered in your references
DoCmd.Hourglass True

  Dim SWbemSet(Arr) As SWbemObjectSet
  Dim SWbemObj As SWbemObject
  Dim varObjectToId(Arr) As String
  Dim varSerial(Arr) As String
  Dim i, j As Integer
  Dim fld As String
 
  On Error Resume Next
  varObjectToId(1) = "Win32_Processor,Name"
  varObjectToId(2) = "Win32_Processor,Manufacturer"
  varObjectToId(3) = "Win32_Processor,ProcessorId"
  varObjectToId(4) = "Win32_BaseBoard,SerialNumber"
  varObjectToId(5) = "Win32_BaseBoard,manufacturer"
  varObjectToId(6) = "Win32_Baseboard,product"
  varObjectToId(7) = "Win32_BIOS,Manufacturer"
  varObjectToId(8) = "Win32_OperatingSystem,SerialNumber"
  varObjectToId(9) = "Win32_OperatingSystem,Caption"
  varObjectToId(10) = "Win32_DiskDrive,Model"
  For i = 1 To Arr
    Set SWbemSet(i) = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf(Split(varObjectToId(i), ",")(0))
    varSerial(i) = ""
    For Each SWbemObj In SWbemSet(i)
      varSerial(i) = SWbemObj.Properties_(Split(varObjectToId(i), ",")(1)) 'Property value
      varSerial(i) = Trim(varSerial(i))
      If Len(varSerial(i)) < 1 Then varSerial(i) = "Unknown value"
    Next
        fld = "Txt" & i
        Forms("FrmSystemInformationReader")(fld) = varSerial(i)
  Next
  DoCmd.Hourglass False
End Function4.  در این مرحله دکمه مربوط به " اطلاعات سیستم شما " را انتخاب نموده و از سربرگ Event  با استفاده از رویداد  on-click به محیط VBA  رفته و کدهای زیر را در آن ذخیره نمایید .

سریال نامبر در اکسسOption Compare Database

Private Sub cmdGetInfo_Click()
On Error GoTo Err_cmdGetInfo_Click


    Call GetPCInfo
   

Exit_cmdGetInfo_Click:
    Exit Sub

Err_cmdGetInfo_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdGetInfo_Click
   
End Sub
Private Sub CmdClose_Click()
On Error GoTo Err_CmdClose_Click


    DoCmd.Close

Exit_CmdClose_Click:
    Exit Sub

Err_CmdClose_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_CmdClose_Click
   
End Sub
اکنون فرم خود را اجرا نموده و برروی دکمه مربوط به اطلاعات سیستم شما کلیک نموده و نتیجه را مشاهده نمایید
.
اگر سوالی بود در بخش نظرات مطرح کنید تا پاسخ داده شود


نتیجه تصویری برای نکتهتصویر مرتبط


خواندن این مطالب را هم به شما پیشنهاد می کنم

طبقه بندی: آموزش ACCESS،
برچسب ها:اطلاعات سخت افزار در اکسس، سریال، ماژول اکسس،
تاریخ : شنبه 14 بهمن 1396 | 09:03 ب.ظ | نویسنده : امید شهری | نظرات()
.: Weblog Themes By Bia2skin :.