تبلیغات
آموزش نرم افزار های تخصصی - رسم دایره دور مقادیر مد نظر در گزارش های اکسس

کشیدن دایره دور عدد در گزارش اکسس

فرض کنید  گزارشی از میزان فروش یک شرکت به تفکیک استانهای مختلف داشته باشیم و یک مبلغ خاص را نیز مبنای تصمیم گیری خود قرار دهیم بعنوان مثال می خواهیم در هر استان به مبلغ فروش 100/000 تومان دست پیدا کنیم حال اگر این گزارش تفکیکی را داشته باشیم با اعمال یک سری از شروط می توانیم تعیین کنیم که در حالت پرینت دور مبالغی که کمتر از عدد مورد نظر ماست بصورت خودکار یک  دایره رنگی کشیده شود .


برای آشنایی با این روش در ادامه مطلب همراه من باشید .
- برای کشیدن دایره دور اعداد مد نظر

1 - جدولی را مطابق آیتمهای زیر برای خود ایجاد نموده و آن را ذخیره نمایید .

طراحی جدول در اکسس

2 -  رکوردهای جدول خود را با اطلاعات دلخواه پر نمایید تا جدولی مطابق تصویر داشته باشید . 

جدول تکمیل شده اکسس

3 - بعد از اینکه اطلاعات خود را وارد جدول نمودید از طریق سربرگ Creat  و انتخاب گزینه Report  یک گزارش از این جدول تهیه نمایید .در صورت تمایل می توانید تغییراتی را به دلخواه در فرمت و رنگ فونت و نیز چیدمان گزارش خود ایجاد نمایید
ایجاد گزارش در اکسس


4. گزارش ایجاد شده را در نمای طراحی باز نموده و با انتخاب تکس باکس مربوط به مقادیر فروش نام total  را برای آن انتخاب نمایید .
طراحی گزارش


5. در همین نمای طراحی فرم کلید ALT+F11  را فشرده و کدهای زیر را درون این محیط کپی نمایید .


Dim MinTarget As Double, curVal As Double

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)

Dim ctl As Control, ctl2 As Control, intPrintCircle As Boolean
Dim sngAspect As Single, sngYOffset As Single
Dim intEllipseHeight As Integer, intEllipseWidth As Integer
Dim sngXCoord As Single, sngYCoord As Single

On Error GoTo Detail_Print_Err

MinTarget = 45000
curVal = Me![total]
If curVal < MinTarget Then
  intPrintCircle = True
Else
  intPrintCircle = False
End If


  sngAspect = 0.3

 intEllipseHeight = Me.total.Height
  intEllipseWidth = Me.total.Width
  sngYCoord = Me.total.Top + (intEllipseHeight \ 2)

  Set ctl2 = Me.total
    If Not IsNull(ctl2) Then
        Set ctl = ctl2

    If intPrintCircle Then
      sngXCoord = ctl.Left + (intEllipseWidth \ 2)
      Me.Circle (sngXCoord, sngYCoord), intEllipseWidth \ 2, RGB(255, 0, 0), , , sngAspect
      intPrintCircle = False
    End If
End If

Detail_Print_Exit:
Exit Sub

Detail_Print_Err:
MsgBox Err.Description, , "Detail_Print"
Resume Detail_Print_Exit
End Sub
نکته مهم : در این کد عدد مبنا 45000 در نظر گرفته شده است شما برای تعیین عدد مورد نظر خود می توانید عدد مورد نظر خود را در قطعه کدی که به رنگ قرمز مشخص شده است جایگذاری کنید

6. از محیط کد نویسی خارج شده و گزارش خود را اجرا نمایید حال از طریق  سربرگ File گزینه print preview  را انتخاب کنید


 گزینه های پرینت در اکسس

7 نتیجه باید چیزی شبیه  تصویر زیر باشد .

نتیجه نهایی

طبقه بندی: آموزش ACCESS، ترفند Access ،
برچسب ها:ایجاد گزارش در اکسس، رسم دایره دور عدد مد نظر در گزارش اکسس، report،
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : امید شهری | نظرات()
.: Weblog Themes By Bia2skin :.